restaurator
restauraties
procedures
kunsthandel
aankoop
contact
contact
houtsnede
tietl matteo
‘Bij een schadebeoordeling is primair het object zelf uitgangspunt. Een restaurator moet zijn vaardigheden ten dienste stellen aan het object, niet andersom.’

De toestand van een object en eventueel de wensen van een klant zijn uitgangspunt om tot een afgewogen restauratievoorstel te komen. Na een verzoek om een prijsopgave (kosteloos) wordt de toestand van het object beoordeeld. Met de klant worden kwesties als de aard van het object, de leeftijd, stijlperiode, het ontstaansgebied, de gebruikte houtsoorten en de daaruit volgende restauratiemogelijkheden besproken.

Er volgt een schriftelijke offerte met de belangrijkste restauratiehandelingen daarin omschreven.

Na accorderen door de klant wordt een restauratietermijn afgesproken. In principe wordt het object kort voor de restauratie ingenomen.

Eventueel kan op verzoek en tegen meerprijs in een schriftelijke rapportage worden voorzien. Bij grote en complexe opdrachten wordt er bij de oplevering meestal gratis een foto-CD van de restauratiehandelingen meegeleverd.

 

fb
black